Tomáš Tyrlík

Posted on Updated on

Tomáš Tyrlík Vystudoval Evangelickou bohosloveckou fakultu UK v Bratislavě, a po jednom semestru studoval v Erlangen a ve Warszavě.
V letech 1994 – 2003 působil jako farář sboru ve Frýdku-Místku a to od jeho vzniku. Od roku 2001 je vedoucím organizačního týmu „Konference rodin“.
Od roku 2003 je pastorem ve sboru v Třanovicích. Je seniorem Frýdeckého seniorátu a členem Církevní rady.

Mezi jeho největší záliby patří vychutnat si společný čas u kávy s manželkou, dále plavání (ve sladké i slané vodě ), rodinné pobyty na horách a na lyžích a četba dobrých knih (autoři C. S. Lewis, P. Yancey, M. Shelley, G. Chapman, J.& S. Eldredge. L. Strobel, J. Křivohlavý, kniha Svornosti, Lutherovy spisy a mnozí další).