Stanislav Kaczmarczyk

Vizitka

Teologii vystudoval na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě.

Po dvouleté vojenské službě pracoval od roku 1962 ve farním sboru v Komorní Lhotce. Koncem roku 1974 mu byl komunistickou vrchností odňat státní souhlas k vykonávání duchovenské činnosti. V letech 1975 až 1983 pracoval v tiskárně Tisk v Českém Těšíně. Od června 1983 působil jako farář ČCE v evangelickém sboru ve Štramberku.

Od ledna roku 1990 působí v Evangelickém sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

V letech 1993 až 2006 přednášel na Katedře křesťanské výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 4 roky působil jako předseda Rady TWR-C, pak několik let jako člen Rady. V Dětské misii působil 18 let, jako předseda Rady, pak jako člen Rady.

16 let pracoval jako člen Evangelizačního odboru při Synodní radě ČCE.

Je ženatý, s manželkou Olgou žije od roku 1961. Má dva syny a pět vnoučat.