Slavomír Slávik

Posted on Updated on

Slavomír Slávik - foto

Slavomír Slávik vyštudoval: Technická Univerzita Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko.
slúži ako riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska.
manželka Katka, synovia Šimon a Alex.
rád sa smeje, lyžuje, hrá futbal a florbal.
Nerád sa háda, rád počúva iných.

Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.