Samuel a Anna Linkeschovi

Posted on Updated on

Manželé Samuel a Anna vystudovali Evangelickou bohosloveckou fakultu UK v Bratislavě. Mají čtyři děti: Pavel (19), Marek (18), Miriam (15) a Petr (13). Všichni jsou zapojeni ve skupinkách a službě sboru.

Samuel je od roku 1991 farářem sboru v Košicích a Anna je sborovou kaplankou. Jejich základním předsevzetím je budovat církev podle obrazu Nové smlouvy. Církev je tělo Kristovo. Úlohou vedení sboru je vytvořit dostatečný prostor pro aktivní službu co největšímu počtu neordinovaných členů. Ve sboru kladou důraz na týmovou spolupráci, zahrnující přímé spolupracovníky i ostatní členy sboru. Ve sboru pracuje mnoho dobrovolníků. Sbor pořádá vnitrostátní evangelizační setkání. Členové sboru působí v dětských domovech, domovech důchodců, věznicích či nemocnicích. Sbor stál při zrodu Evangelického Gymnázia J. A. Komenského, nebo například nového sboru v Košicích-Terasa.

Společně s dalšími rodinami již 10. rok připravují konferenci Rodinného spoločenstva s celoslovenskou působností. Společně vedou manželské poradenství a skupinky u nich doma.