Ondrej Kolárovský


Ondrej je viac ako 20 rokov šťastne ženatý, 4 deti. Pracuje ako zborový farár v cirkevnom zbore ECAV Košice – Terasa. Tento cirkevný zbor vznikol v r. 2002, a bol v ňom najprv radovým členom, potom presbyterom a v súčasnosti farárom. Predtým pracoval ako učiteľ a duchovný správca na evanjelickom gymnáziu v Košiciach.

Některé z Ondrejových kázání si můžete poslechnout zde:
http://chcemviac.com/autori/ondrej-kolarovsky/

Pokora – přednáška na konferenci KPM 2017