Lukáš Sztefek

Lukáš Sztefek
Lukáš Sztefek

Ve třiceti letech se stává David králem nad Judou, Jozef předstupuje před faraóna a Ježíš začíná svou veřejnou službu.
V tomto věku jsem od Boha přijal zodpovědnost ve SCEAV za mládež a sbor v Těrlicku.
Jsem 4 roky ženatý s manželkou Market.
Mojí životní touhou je znát víc a více z pokladu Ježíše Krista, který nepřestává uchvacovat můj život.

Lukáš Sztefek
diakon sboru SCEAV v Těrlicku
www.startcil.cz
https://www.youtube.com/user/InspirationForLife