Ľubomír Ďuračka

Vizitka

Vyrůstal v křesťanské rodině, vystudoval Evangelickou bohosloveckou fakultu UK v Bratislavě, jako kaplan působil ve vesnickém církevním sboru Kšinná a od roku 2001 je sborovým farářem v Novém Městě nad Váhem.

Společně s manželkou Věrkou vychovávají 3 děti: Samuel (15), Adam (13) a Ema (8).

Na rozdíl od liberální teologie vyznává, že celé Písmo je Božím slovem, neměnnou autoritou, kterou není možné zpochybňovat. Je přesvědčený, že druhý příchod Pána je velmi blízko a že jeho generace se dožije naplnění tohoto Pánova slibu.