Ľubo Badiar

Lubomir Badiar

Svoje obrátenie k Bohu som prežil počas manželskej krízy v roku 1983. Náš vzťah bol „rozbitý“, ale Boh ho zachránil doslova v poslednej chvíli. S manželkou Dášou žijeme dodnes spolu 32 rokov a sme rodičmi 5 detí (Dominik 30 – Ľudka 28 – Adam 26 – Dávid 22 – Filip 16 rokov)

Aktívne som sa zúčastnil „Zamatovej revolúcie“ v rokoch 1989-1992 ako člen hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. V rokoch 1992-1994 som pracoval ako grafický dizajnér – čo je moje pôvodné povolanie.
Od roku 1992 som vstúpil do služby v cirkvi na plný úväzok ako laik. Počas 22 rokov v tejto službe som prešiel všetkými úrovňami práce s deťmi, staršou pracujúcou mládežou, manželstvami a rodinami v zbore. Pri tejto službe som sa venoval rozvoju učeníctva a osobnému vedeniu a mentorovaniu služobníkov.

V roku 2002 som sa stal spoluzakladateľom Rodinného spoločenstva, ktorého cieľom je napodobiť étos života raných kresťanských obcí a tvoriť cirkev ako vzájomne sa budujúcu a slúžiacu komunitu opísanú v knihe Skutkov.

V roku 2005 sme založili OZ Útočište, ktorého agendou je pomoc ľuďom v núdzi. Pod jeho strechou vznikol v roku 2010 projekt Samaritán – Centrum pomoci bezdomovcom – kde spolu s tímom slúžime týmto ľuďom.
Od roku 2008 dodnes som dozorcom Evanjelického CZ v Košiciach

Moje súčasné motto života je: Viera ktorá ťa nič nestojí – nestojí za nič!