Leszek Czyź

Posted on Updated on

Duchovní z evangelické církve v Polsku, farář sboru ve Wiśle Malince. Za své hlavní povolání – mimo vedení sboru – považuje evangelizaci, především během evangelizačních akcí. Od svých třiceti let se podílí na evangelizačních týdnech v Dzięgielowie, byl spoluorganizátorem Festivalu Życia ve Wiśle. Je autorem dvou knih, řečníkem ve škole Biblijnej Centrum Misji i Ewangelizacji.

Jeho žena Lidią, která je také angažována v evangelizačních týdnech, již mnoho let organizuje „Snídaně pro ženy”.
Společně jsou rodiči dvou dospělých děťí – Mateusza a Dominiki.