2008 – Komunikace

Třinec, 2.2.2008
3. ročník konference na ústřední téma: KOMUNIKACE

1. přednáška – Tomáš Tyrlík
KOMUNIKACE S BOHEM ANEB EVANGELIUM ONLIFE

Audio záznam (MP3)

Dnešní doba je charakteristická používáním komunikačních prostředků a technologií.
Vytrácí se však často jedinečná komunikace osobní – tváří v tvář.

 1. Pokání (metanoia) podmínka opravdové komunikace s Bohem
  S Bohem nemůžeme mít jednosměrnou komunikaci. Nedá se očekávat, že budeme jen tak vtahovat Boha do svých záležitostí, nebo dokonce ho budeme považovat za stroj na plnění svých přání. Komunikace s Bohem stojí na opačném principu. Je to něco naprosto jiného než obchod – něco za něco, jde především o proměnu našeho charakteru.
 2. Komunikace je nádherným Božím darem
  Je pramenem života, nervem, tepem srdce a páteří vztahu.
  Bible nám podává svědectví od první do poslední stránky, že Bůh má neustálou potřebu s námi lidmi komunikovat a to nejrůznějšími způsoby. Celá Bible, dějiny lidstva jsou příběhem, snahou o komunikaci mezi Bohem a člověkem.
 3. Bůh komunikuje
  „I řekl Bůh….a stalo se“ čteme z prvních kapitol Bible. Mohl si to jen pomyslet! On to však chtěl říci – komunikovat. Komunikace Boha s člověkem se děje! Bůh mluví a koná zároveň.
  -Žalm 19, 25 -Job 33,14-18 – 1 Tim 3,16-17 – J 1, 1.14 – Žid. 1, 1-2
 4. Člověk komunikuje
  Žalm 145, 18 Iz. 50, 4 Gal. 4, 4-6
 5. Problémy a překážky při komunikaci s Bohem
  Iz. 1, 15-16 – Iz. 59, 2 Mk 8, 18 – J 8, 47
 6. Úrovně komunikace
  • povrchní – pouze věcná – diplomatická, vyjednávací (obchodní – má dáti dal…)
  • nouzová – Pane, jestli existuješ, pomoz…
  • opravdová komunikace ve všech rovinách – dialog otevřených srdcí na nejhlubší rovině
 7. Povzbuzení komunikace s Bohem
  Intenzivní, pravdivá a laskavá komunikace je zakotvena v Bohu. Ježíš je příkladem v komunikaci se svým Otcem.
  Buďme bdělí a varujme se toho, abychom jen hovořili o Bohu a nehovořili s Bohem, abychom ve službě pro Boha nezapomněli na Boha!

2. přednáška – Samuel a Anna Linkeschovi
KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ

Audio záznam (MP3)

Jak spolu komunikovat ?
Co znamená komunikace ?
KOMUNIKACE = HOVOŘIT A NASLOUCHAT
Jk. 1,19; Pr. 18,13; Kol. 4,6; Mt. 5,37

Cílem komunikace je spojení.
Rozdíly mezi mužem a ženou:

 • v komunikaci
 • ve stresových situacích
 • při řešení problémů ve způsobu řeči

Otázky k zamyšlení:

 1. Co potřebuji změnit v komunikaci s mou manželkou ?
 2. Jak by na předchozí otázku odpověděla tvá žena ?

3. přednáška – Samuel Linkesch
KOMUNIKACE VE SBORU

Audio záznam (MP3)

 1. Budování sboru na biblických principech
  Ef. 4,11 – 16; 1.Kor. 12,12-26
 2. Týmová spolupráce
  Řím 12,15; Sk 15.
 3. Velké pověření a učednictví
  Mt 28,19-20; Mk 3,13-14
 4. Budování vztahů
  Mentorské vztahy
  Vztahy „zúčtovatelnosti“
  Služební týmy

Otázky k zamyšlení:

 1. Jaký přirozený a duchovní dar máš ?
 2. Jak poznáš své místo ve službě Bohu ?
 3. Co můžeš udělat pro to, aby jsi byl Pánu Bohu ve službě více k dispozici ?

4. přednáška – Stanislav Stebel
KOMUNIKACE SE SPOLEČNOSTÍ

Audio záznam (MP3)

Řím 12,12; 1Pt 3,15; Mat 10,16; Mat 10,40

 1. Cíle komunikace se společností
  • svědectví o Kristu, evangelium
  • svědectví o proměně života
  • svědectví o jiných životních cílech věřícího člověka
 2. Nejaktuálnější oblasti komunikace se společností (Parlament, vláda, zastupitelské úřady, občanská sdružení, naší nevěřící sousedé, spolucestující v dopravních prostředcích, obchodní partneři, media, policie, zdravotnictví, politika)
 3. Formy komunikace se společností – přímé kontakty, poštou, setkání, konference, TV přenosy, publikace knih
 4. Naše sebevědomí v Kristu je základem komunikace (Já vás posílám…, jděte v mém jménu…, do posledních končin…)
 5. Praktické zkušenosti
  • Co mne povzbudilo v mládí? (Příklady skvělých věřících lidí v 70. a 80. letech)
  • Azylový dům ve Vsetíně a Projekty s pomocí MÚ
  • Dům pečovatelské služby otvírá oči světa
  • Vláda ateistického státu přispěla na modlitebnu
  • Adventní zpívání pro mentálně postižené „Náš svět“
  • ProChrist
[Not a valid template]