Jiří Unger

Vizitka

Uvěřil v 17 letech na gymnáziu v Liberci a pochází z nevěřícího prostředí.

Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance a je prezidentem Evropské evangelikální aliance. V ČEA se specializuje rovněž na socio-politické otázky a lobbing především v oblasti legislativy s dopadem na etiku a náboženskou svobodu. Věnuje se mimo jiné evangelizaci a apologetice jako spolupracovník organizace Ravi Zacharias International Ministries v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. Je členem redakční rady časopisu Život víry.

S ženou Míšou mají tři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.