Jerry Farnik

Vizitka Jerry Farnik

Pastor Jerry Farnik vystudoval hudbu na Univerzitě Kolorada v Boulderu (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie (ISOT) (M.Div., 1990). Již téměř 29 let pracuje v České republice. Začal svou kazatelskou službu rokem 1990. Je reformovaným presbyterním evangelistou od roku 2003 a do služby jej vyslal církevní sbor Bayview Orthodoxní presbyterní církev. Je členem presbyterstva Reformované presbyterní církve v Jižní Kalifornii. Zároveň pracuje jako ředitel misie Entrust v České republice a pravidelně cestuje, aby vyučoval a vybavil české věřící k účinné službě v církvi.