Jaroslav Pokorný

Foto Jaroslav Pokorný

Narodil se v roce 1965 v Ostravě v katolické rodině. Svůj život odevzdal Pánu Ježíši ve svých 23 letech.

Vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po svém znovuzrození také (katolickou) teologii na CM bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi školami rok pracoval v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy, po vystudování teologie 8 let jako katolický kněz v Česku, Slovensku, Irsku a Filipínách. po odchodu z katolické církve se 9 let živil jako středoškolský učitel matematiky a fyziky. Nyní už sedmým rokem slouží na plný úvazek jako kazatel v Církvi bratrské.

Přes to, že dlouho žil bez manželství, ho nakonec Pán obdaroval milující ženou a třemi dcerami, nyní už dospělými, dvě z nich jsou vdané.

Má rád Boží slovo – hloubat v něm a vynášet ven ty veliké poklady pro život vlastní i druhých lidí. A má rád lidi, kterým slouží – Božím slovem, radou, modlitbou – nejen ve svém sboru CB v Českém Těšíně, kde je správcem, ale i jako člen Rady CB všude tam, kde je třeba. A moc rád slouží manželstvím se svou ženou Danutou.