Jan Wacławek

Mgr. Jan Wacławek (* 13. července 1954, Bystřice) je duchovní Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který byl 14. října 2011 zvolen jejím biskupem na šestileté funkční období. Je ženatý a má dva syny.

Studia teologie na Slovenské evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě dokončil v roce 1978 a poté byl 13. srpna 1978 uveden do úřadu duchovního SCEAV. V letech 1980-1983 pracoval jako vikář farního sboru v Orlové a následně až do roku 1989 byl jeho administrátorem. V roce 1990 začal působit v Návsí, kde se v roce 1993 stal pastorem sboru. V letech 1993-1998 byl také seniorem Horního seniorátu SCEAV a od roku 1998 pak seniorem Jablunkovského seniorátu. V letech 2000-2010 vykonával rovněž funkci předsedy představenstva Slezské diakonie. V roce 2006 se stal členem církevní rady SCEAV a náměstkem jejího biskupa, po uplynutí funkčního období biskupa Piętaka v březnu 2011 byl až do svého zvolení biskupem 14. října 2011 pověřen výkonem práv a povinností biskupa. Dříve působil také jako externí vyučující dogmatiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.