Jan Hracki

Posted on Updated on

Jan Hracki  – vyrůstal jsem  v křesťanské rodině  a od mládí byl jsem veden k poznání Pána Ježíše. Ty první doteky jsem prožil již  na nedělní besídce, ale to vědomé obrácení bylo na střední škole v Ostravě, kde jsem se učil v oboru měření a regulace, ve kterém dosud pracuji.

Mou touhou bylo vždy sloužit Božím slovem,  ale teprve v letech 2002 – 2005 mi bylo dáno studovat  biblickou školu VOŠB v Hradci Králové. Nyní sloužím jako diakon ve sboru SCEAV v Neborech.

S manželkou Evou brzy oslavíme 20 let společného života,  máme dvě dospělé děti Lenku a Honzu a pětiletou Annu.