Jan Fojcik

Jan Fojcik /foto/Narodil se v roce 1978 v tradiční křesťanské rodině. Duchovní obrácení prožil během evangelizačního setkání dorostu a mládeže v Návsí ve věku 13 let. Tehdy, na zpáteční cestě domů, plně si vědom svého hříchu, poklekl uprostřed lesa a prosil o Boží milost.

Po tomto dotyku se zavázal ke službě Pánu Bohu. Sloužil zejména jako vedoucí dorostu a mládeže ve sboru v Návsí, Hrádku, Písku po dobu 19 let. Svou vášeň pro sport vložil do vzniku křesťanské florbalové „3D ligy“, která byla jeho srdeční záležitostí. Během tohoto období, uposlechl výzvy ke studiu Božího slova, nejprve jako posluchač, později jako student na teologickém institutu TCM v Heiligenkreuz v Rakousku. Další studijní cesta vedla na Slovensko, kde z Boží milosti mohl dokončit studium na katedře teologie a misie v Bánské Bystrici. Boží slovo jej však fascinuje natolik, že i nadále v něm touží odkrývat nové pravdy, poznávat nová tajemství.

Je také nesmírně vděčný za cenné zkušenosti, které mohl načerpat coby člen týmu vedoucích dorostů a mládeží SCEAV. V současné době působí ve sboru v Návsí, kde byl v roce 2009 vybrán na diakona, v roce 2016 pak na pastora sboru.

Vyjma svého obrácení, za největší dar od Pána považuje svou manželku Anet, se kterou je Pán obdaroval 3 krásnými dětmi – Matoušem, Štěpánem a Noemi.