Mariola a Roman Fengerowi

   

 

 

 

 

 

 

 

Mariola ukončila vzdělání v oboru polygrafie, Roman pracoval jako kovář v dole.
Ještě před svatbou oba svou důvěru složili v Boha a následně duchovně rostli v malých skupinkách biblického studia. Brzy sami začali vést různé skupinky. Pět let po svatbě se modlili o soukromou kovárnu. Ale Bůh v této věci mlčel. Začali se proto modlit s otázkou, co Bůh chce, aby opravdu dělali. Zanedlouho poté došli k přesvědčení, že mají otevřít křesťanské knihkupectví v Tychach. Od roku 1990 vedou knihkupectví „Nadzieja“ (Naděje) v Tychach, kde se naučili hovořit se zákazníky a důvěřovat Bohu.

Po třech letech oba obdrželi nabídku pracovat na plný úvazek w misii Christian Literature Crusade, která otevírala velké křesťanské knihkupectví v Katovicích. Pracovali tam 7 let.
Potom začali práci v Duszpasterstwie wśród Małżeństw (Duchovní poradenství pro manželství) v Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Centrum misie a evangelizace Evangelické církve augsburské vyznání v Polsku).
Zde se věnují rodinnému poradenství, vedení domácích a biblických skupinek a setkání manželských párů. Poslední čtyři roky jsou zapojeni do práce s manželskými páry na Ukrajině a v Lotyšsku.

Jsou zapojeni v životě sboru v Tychach, kde Roman je kurátorem a Mariola vede nedělní besídky a setkání žen.

Manželé jsou 25 let, mají dvě vdané dcery.