David Floryk

Posted on Updated on

David Floryk je starším sboru Křesťanského společenství v Ostravě, kde žije a pracuje. Původní profesí stavební technik, srdcem filosof. Věnuje se kázání a vyučování, sní o obnově církve, která bude „sloupem a oporou pravdy“ (1.Tim 3,15).

David dlouhodobě usiluje o renesanci autentického konzervativního smýšlení a obhajobu křesťanských základů svobodné společnosti. Píše komentáře k aktuálnímu dění, publikuje v křesťanském i sekulárním tisku. Je členem redakční rady měsíčníku KONZERVATIVNÍ LISTY a spolupracovníkem socio-politické komise Daniel při České evangelikální alianci. David je autorem knihy „Zasuté kameny. Deset osobností konzervativního myšlení“ (2008). Zázemím pro řadu z těchto aktivit je nezisková vzdělávací instituce Konzervativní klub, jehož je David spoluzakladatelem (1997) a v současnosti předsedou.

S manželkou Vlaďkou mají čtyři děti, Kateřinu (16), Martinu (15), Tomáše (11) a Karolínu (5). Manželé Florykovi byli od počátku zapojeni do hnutí za legalizaci domácího vzdělávání v naší zemi a otázkám křesťanské výchovy a autonomie rodiny ve vzdělávání se průběžně věnují.

David je také spoluzakladatelem společnosti pro založení křesťanské univerzity Christian College v České republice.