Daniel Spratek

Daniel Spratek - foto

Daniel Spratek se narodil roku 1979 do věřící rodiny a jako teenager přijal Boží dar spasení.
V současnosti je členem sboru SCEAV v Oldřichovicích a místopředsedou Křesťanského společenství, z. s. Podílí se mj. na přípravě festivalu XcamP. Vystudoval práva a nyní pracuje jako soudce Krajského soudu v Ostravě.
Jeho dlouhodobým koníčkem je studium církevních dějin, zejména na rodném Těšínsku.