Daniel Fajfr

Posted on Updated on

Kazatel Církve bratrské.
Vystudoval obor Ekonomiky a řízení na Strojní fakultě ČVUT v Praze, za totality absolvoval dálkový biblický seminář při Radě Církve bratrské, na IBTS v Praze absolvoval magisterský program v oboru Kontextuální misiologie.

Od roku 1988 do r.1996 byl kazatelem sboru CB v Ústí n/L, poté vedl 13 let odbor pro evangelizaci a misii. V současné době je předsedou Rady Církve bratrské a 1. místopředsedou Ekumenické rady církví. Na Evangelikálním teologickém semináři v Praze vyučuje předměty z oboru Praktické teologie (Evangelizace, Učednictví, Úvod do misiologie, Praktická eklesiologie).
Po několik let vyučoval také na biblické škole Dorkas v Olomouci. Věnuje se problematice budování a zakládání sborů, angažuje se v misijních organizacích zaměřených na sport.

V současné době žije v Praze, s manželkou Janou mají tři dcery.