Vizitky přednášejících

Dave Patty

Posted on Updated on

Dave Patty (profilové foto)

Dave Patty se narodil na Filipínách, kde jeho rodiče vedli Křesťanské centrum pro námořníky na americké vojenské základně.
Po studiu teologie na Multnomah Bible College v Portlandu, ve státě Oregon, se Dave přestěhoval do Německa a začal sloužit americkým teenagerům, jejichž rodiče sloužili na Vojenské základně.
V roce 1993 se spolu s celou svou rodinou přestěhovali do České republiky, Dave zde nejdříve začal budovat službu mládeži v místním sboru CB v Havířově, později společně s týmem založil KAM, jehož záměrem je připravit vedoucí mládeží a naplňovat potřeby mladé generace.

Vizí, která motivuje Dava i jeho rodinu, je sen o Božím hnutí mezi mladými lidmi v   České republice, kteří by našli svůj domov v místním sboru a měli vliv na proměnu celé společnosti.

Dave (56) žije se svou manželkou Connie i jejich třemi dětmi, Tylerem (27), Calebem (24) a Claire (22) ve Frýdlantu nad Ostravicí v České republice. Dave působí jako prezident Josiah Venture, organizace, jež slouží mladým lidem v 10 zemích Střední a Východní Evropy.
Dave je ordinovaným pastorem a rád vyučuje Boží slovo. Se zálibou seká dřevo, lyžuje a vyhledává dobrodružství se svými dětmi.

Zbyšek Kaleta

Posted on Updated on

Zbyšek Kaleta (foto)

Narodil se v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život.

Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu.

Má tři dospělé dcery.

Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do misijních projektů organizace proChrist. V roce 2017 dokončil magisterské studium na Evanjelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.