Vizitky přednášejících

Daniel Spratek

Posted on

Daniel Spratek - foto

Daniel Spratek se narodil roku 1979 do věřící rodiny a jako teenager přijal Boží dar spasení.
V současnosti je členem sboru SCEAV v Oldřichovicích a místopředsedou Křesťanského společenství, z. s. Podílí se mj. na přípravě festivalu XcamP. Vystudoval práva a nyní pracuje jako soudce Krajského soudu v Ostravě.
Jeho dlouhodobým koníčkem je studium církevních dějin, zejména na rodném Těšínsku.

Ondrej Kolárovský

Posted on Updated on


Ondrej je viac ako 20 rokov šťastne ženatý, 4 deti. Pracuje ako zborový farár v cirkevnom zbore ECAV Košice – Terasa. Tento cirkevný zbor vznikol v r. 2002, a bol v ňom najprv radovým členom, potom presbyterom a v súčasnosti farárom. Predtým pracoval ako učiteľ a duchovný správca na evanjelickom gymnáziu v Košiciach.

Některé z Ondrejových kázání si můžete poslechnout zde:
http://chcemviac.com/autori/ondrej-kolarovsky/

Pokora – přednáška na konferenci KPM 2017

Michal Klus

Posted on Updated on

Michal Klus se narodil na těšínském Slezsku a vyrostl v křesťanské rodině. Od mládí byl zapojen do služby církve. Vystudoval stavební inženýrství v Brně a až následně studoval teologii v Minneapolis. Od roku 2003 byl vikářem, později pastorem třineckého sboru Slezské církve evangelické a. v., kde slouží až do současnosti. Sloužil jako člen církevní rady SCEAV a v současnosti je členem rady České evangelikální aliance.

Je ženatý s Šárkou a spolu vychovávají 4 děti. Jeho touhou je, aby svět mohl skrze církev poznat Boží mnohotvarou moudrost.

S Michalem se můžete setkat také na těchto webech:
Michalův blog
http://chcemviac.com/autori/michal-klus/