Archív

Lukáš Sztefek

Posted on Updated on

Lukáš Sztefek
Lukáš Sztefek

Ve třiceti letech se stává David králem nad Judou, Jozef předstupuje před faraóna a Ježíš začíná svou veřejnou službu.
V tomto věku jsem od Boha přijal zodpovědnost ve SCEAV za mládež a sbor v Těrlicku.
Jsem 4 roky ženatý s manželkou Market.
Mojí životní touhou je znát víc a více z pokladu Ježíše Krista, který nepřestává uchvacovat můj život.

Lukáš Sztefek
diakon sboru SCEAV v Těrlicku
www.startcil.cz
https://www.youtube.com/user/InspirationForLife

David Novák

Posted on Updated on

David Novák
David Novák

David Novák
Kazatel jednoho ze sborů CB v Praze, učitel, otec dvou synů (12 a 15).
Autor několika knih a mnoha článků.
Zakladatel Atletů v Akci.
Rád sportuje, nejraději vytrvalostní běhy.

MUDr. Aleš Hejlek

Posted on Updated on

MUDr. Aleš Hejlek
MUDr. Aleš Hejlek

MUDr. Aleš Hejlek (*1952). Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Je internistou se specializací v gastroenterologii a endoskopii.
Pro svou křesťanskou víru byl direktivně přeřazen na klinické pracovní lékařství v rámci nemocnice České Budějovice, které přijal „za své“ a kde se posléze stal primářem.
Učí mnoho let na vyšší zdravotnické škole a na Jihočeské univerzitě. Je autorem četných odborných publikací. Znovuzrozeným křesťanem je od svých devatenácti let. Je členem Církve bratrské a byla mu řadu let svěřena odpovědnost ve sborové výchovné práci v oblasti vzdělávání, zejména s mládeží.
Aktivně se podílí na činnosti Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR od jeho začátku.
Blízké je mu evangelikální vyvážené biblické „Pavlovské“ pojetí víry. Je „jedné manželky muž“, má dvě dcery.
Rád sportuje, nejraději má od dětství tenis, aktivně muzicíruje a zpívá, a to i s manželkou, má také rád kulturu a umění různého druhu.

Ľubo Badiar

Posted on Updated on

Lubomir Badiar

Svoje obrátenie k Bohu som prežil počas manželskej krízy v roku 1983. Náš vzťah bol „rozbitý“, ale Boh ho zachránil doslova v poslednej chvíli. S manželkou Dášou žijeme dodnes spolu 32 rokov a sme rodičmi 5 detí (Dominik 30 – Ľudka 28 – Adam 26 – Dávid 22 – Filip 16 rokov)

Aktívne som sa zúčastnil „Zamatovej revolúcie“ v rokoch 1989-1992 ako člen hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. V rokoch 1992-1994 som pracoval ako grafický dizajnér – čo je moje pôvodné povolanie.
Od roku 1992 som vstúpil do služby v cirkvi na plný úväzok ako laik. Počas 22 rokov v tejto službe som prešiel všetkými úrovňami práce s deťmi, staršou pracujúcou mládežou, manželstvami a rodinami v zbore. Pri tejto službe som sa venoval rozvoju učeníctva a osobnému vedeniu a mentorovaniu služobníkov.

V roku 2002 som sa stal spoluzakladateľom Rodinného spoločenstva, ktorého cieľom je napodobiť étos života raných kresťanských obcí a tvoriť cirkev ako vzájomne sa budujúcu a slúžiacu komunitu opísanú v knihe Skutkov.

V roku 2005 sme založili OZ Útočište, ktorého agendou je pomoc ľuďom v núdzi. Pod jeho strechou vznikol v roku 2010 projekt Samaritán – Centrum pomoci bezdomovcom – kde spolu s tímom slúžime týmto ľuďom.
Od roku 2008 dodnes som dozorcom Evanjelického CZ v Košiciach

Moje súčasné motto života je: Viera ktorá ťa nič nestojí – nestojí za nič!

Jerry Farnik

Posted on Updated on

Vizitka Jerry Farnik

Pastor Jerry Farnik vystudoval hudbu na Univerzitě Kolorada v Boulderu (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie (ISOT) (M.Div., 1990). Již téměř 29 let pracuje v České republice. Začal svou kazatelskou službu rokem 1990. Je reformovaným presbyterním evangelistou od roku 2003 a do služby jej vyslal církevní sbor Bayview Orthodoxní presbyterní církev. Je členem presbyterstva Reformované presbyterní církve v Jižní Kalifornii. Zároveň pracuje jako ředitel misie Entrust v České republice a pravidelně cestuje, aby vyučoval a vybavil české věřící k účinné službě v církvi.

Milan Pecka

Posted on Updated on

Milan Pecka - profilové foto

Jsem povoláním učitel.

S manželkou Jiřinou máme dvě vdané dcery a pět roztomilých vnuček. V roce 2013 jsem byl zvolen předsedou spolku Křesťanské společenství, z. s.
V říjnu 2014 jsem byl zvolen do Zastupitelstva a Rady města Českého Těšína. I když jsem v důchodu, působím v radě České evangelikální aliance, Školské komisi ERC a ve vedení Sdružení křesťanských učitelů.

Můj celý život patří mému Pánu Ježíši Kristu…

Slavomír Slávik

Posted on Updated on

Slavomír Slávik - foto

Slavomír Slávik vyštudoval: Technická Univerzita Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko.
slúži ako riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska.
manželka Katka, synovia Šimon a Alex.
rád sa smeje, lyžuje, hrá futbal a florbal.
Nerád sa háda, rád počúva iných.

Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.

Zbyšek Šikula

Posted on Updated on

Zbyšek Šikula - foto

Ing. Zbyšek Šikula se narodil v roce 1967. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a technickým profesím se věnoval 17 let. V roce 2008 prožil Boží povolání do služby na plný úvazek a od ledna 2009 je národním ředitelem Dětské misie v ČR. Se svou ženou Renátou vychoval dnes již dospělou dceru Elišku a stále ještě vychovává mladší dceru, pětiletou Veroniku. Je členem sboru SCEAV v Albrechticích u Českého Těšína, kde také slouží jako presbyter a člen hudební skupiny Citadela. Hudba, turistika a cestování jsou činnosti, u kterých odpočívá. Jeho srdce hoří pro Boha, manželku, rodinu a pro evangelizaci dětí.

Bohdan Taska

Posted on Updated on

Bohdan Taska - foto
Bohdan Taska

Narodil jsem se v r. 1959. Pocházím z věřící rodiny, přesto jsem v dětství bolestně prožíval desetileté období, kdy se moji rodiče rozváděli. Vyrůstal jsem v probuzeneckém prostředí „misijní práce“ uvnitř Slezské církve evangelické a.v., chodil jsem na nedělní besídku, pak na konfirmační přípravu a po konfirmaci do dorostu. Tehdy jsem odevzdal svůj život do rukou Pána Ježíše. Prvním velkým vítězstvím pro moji víru bylo to, když se moji rodiče vlivem Božího působení v naší rodině usmířili a dodnes žijí spolu. Své mládí jsem prožíval ve sboru SCEAV v Bystřici. Významný vliv na můj duchovní růst měl pastor Vladislav Santarius.

Po maturitě (1979) jsem cítil povolání od Pána ke službě v církvi, proto jsem se chtěl přihlásit ke studiu teologie. Žel, tehdy mi to nebylo umožněno, proto jsem vystudoval hutnickou fakultu VŠB v Ostravě a po skončení studií jsem jako mladý inženýr nastoupil do dělnické profese v Třineckých železárnách. Následovala práce v podniku Tesla Třinec. Během těchto zaměstnání jsem získal mnoho cenných zkušeností a navázal četné vztahy s lidmi, které dodnes potkávám v různých sborech a církvích. Po roce 1989 jsem přijal povolání do služby ve SCEAV a byl jsem ordinován na diakona. Po čtyřech létech ve funkci biskupského vikáře u biskupa Vlad. Volného jsem složil zkoušku „Pro ministerio“ k výkonu služby pastora a přijal tuto službu ve sboru v Oldřichovicích. Od roku 2010 působím ve sboru v Třinci.

Jsem ženatý s manželkou Halinou, která také slouží ve SCEAV jako pastorační pracovník. Máme čtyři děti ( Boleslav, Pavel, Aniela, Maria), z toho tři dospělé a jedno dospívající, dvě snachy ( Daniela a Jana) a vnoučka Samuelka.

Ve volných chvílích rád manuálně pracuji. Chovám ovce. Učím se být pastýřem J.

Za duchovní motto pro svůj život i službu jsem přijal vyznání: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo.“ Jan 4,34.

Jan Wacławek

Posted on Updated on

Mgr. Jan Wacławek (* 13. července 1954, Bystřice) je duchovní Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který byl 14. října 2011 zvolen jejím biskupem na šestileté funkční období. Je ženatý a má dva syny.

Studia teologie na Slovenské evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě dokončil v roce 1978 a poté byl 13. srpna 1978 uveden do úřadu duchovního SCEAV. V letech 1980-1983 pracoval jako vikář farního sboru v Orlové a následně až do roku 1989 byl jeho administrátorem. V roce 1990 začal působit v Návsí, kde se v roce 1993 stal pastorem sboru. V letech 1993-1998 byl také seniorem Horního seniorátu SCEAV a od roku 1998 pak seniorem Jablunkovského seniorátu. V letech 2000-2010 vykonával rovněž funkci předsedy představenstva Slezské diakonie. V roce 2006 se stal členem církevní rady SCEAV a náměstkem jejího biskupa, po uplynutí funkčního období biskupa Piętaka v březnu 2011 byl až do svého zvolení biskupem 14. října 2011 pověřen výkonem práv a povinností biskupa. Dříve působil také jako externí vyučující dogmatiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.