Archív

Daniel Spratek

Posted on Updated on

Daniel Spratek - foto

Daniel Spratek se narodil roku 1979 do věřící rodiny a jako teenager přijal Boží dar spasení.
V současnosti je členem sboru SCEAV v Oldřichovicích a místopředsedou Křesťanského společenství, z. s. Podílí se mj. na přípravě festivalu XcamP. Vystudoval práva a nyní pracuje jako soudce Krajského soudu v Ostravě.
Jeho dlouhodobým koníčkem je studium církevních dějin, zejména na rodném Těšínsku.

Ondrej Kolárovský

Posted on Updated on


Ondrej je viac ako 20 rokov šťastne ženatý, 4 deti. Pracuje ako zborový farár v cirkevnom zbore ECAV Košice – Terasa. Tento cirkevný zbor vznikol v r. 2002, a bol v ňom najprv radovým členom, potom presbyterom a v súčasnosti farárom. Predtým pracoval ako učiteľ a duchovný správca na evanjelickom gymnáziu v Košiciach.

Některé z Ondrejových kázání si můžete poslechnout zde:
http://chcemviac.com/autori/ondrej-kolarovsky/

Pokora – přednáška na konferenci KPM 2017

Michal Klus

Posted on Updated on

Michal Klus se narodil na těšínském Slezsku a vyrostl v křesťanské rodině. Od mládí byl zapojen do služby církve. Vystudoval stavební inženýrství v Brně a až následně studoval teologii v Minneapolis. Od roku 2003 byl vikářem, později pastorem třineckého sboru Slezské církve evangelické a. v., kde slouží až do současnosti. Sloužil jako člen církevní rady SCEAV a v současnosti je členem rady České evangelikální aliance.

Je ženatý s Šárkou a spolu vychovávají 4 děti. Jeho touhou je, aby svět mohl skrze církev poznat Boží mnohotvarou moudrost.

S Michalem se můžete setkat také na těchto webech:
Michalův blog
http://chcemviac.com/autori/michal-klus/

Lukáš Sztefek

Posted on Updated on

Lukáš Sztefek
Lukáš Sztefek

Ve třiceti letech se stává David králem nad Judou, Jozef předstupuje před faraóna a Ježíš začíná svou veřejnou službu.
V tomto věku jsem od Boha přijal zodpovědnost ve SCEAV za mládež a sbor v Těrlicku.
Jsem 4 roky ženatý s manželkou Market.
Mojí životní touhou je znát víc a více z pokladu Ježíše Krista, který nepřestává uchvacovat můj život.

Lukáš Sztefek
diakon sboru SCEAV v Těrlicku
www.startcil.cz
https://www.youtube.com/user/InspirationForLife

David Novák

Posted on Updated on

David Novák
David Novák

David Novák
Kazatel jednoho ze sborů CB v Praze, učitel, otec dvou synů (12 a 15).
Autor několika knih a mnoha článků.
Zakladatel Atletů v Akci.
Rád sportuje, nejraději vytrvalostní běhy.

MUDr. Aleš Hejlek

Posted on Updated on

MUDr. Aleš Hejlek
MUDr. Aleš Hejlek

MUDr. Aleš Hejlek (*1952). Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Je internistou se specializací v gastroenterologii a endoskopii.
Pro svou křesťanskou víru byl direktivně přeřazen na klinické pracovní lékařství v rámci nemocnice České Budějovice, které přijal „za své“ a kde se posléze stal primářem.
Učí mnoho let na vyšší zdravotnické škole a na Jihočeské univerzitě. Je autorem četných odborných publikací. Znovuzrozeným křesťanem je od svých devatenácti let. Je členem Církve bratrské a byla mu řadu let svěřena odpovědnost ve sborové výchovné práci v oblasti vzdělávání, zejména s mládeží.
Aktivně se podílí na činnosti Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR od jeho začátku.
Blízké je mu evangelikální vyvážené biblické „Pavlovské“ pojetí víry. Je „jedné manželky muž“, má dvě dcery.
Rád sportuje, nejraději má od dětství tenis, aktivně muzicíruje a zpívá, a to i s manželkou, má také rád kulturu a umění různého druhu.

Ľubo Badiar

Posted on Updated on

Lubomir Badiar

Svoje obrátenie k Bohu som prežil počas manželskej krízy v roku 1983. Náš vzťah bol „rozbitý“, ale Boh ho zachránil doslova v poslednej chvíli. S manželkou Dášou žijeme dodnes spolu 32 rokov a sme rodičmi 5 detí (Dominik 30 – Ľudka 28 – Adam 26 – Dávid 22 – Filip 16 rokov)

Aktívne som sa zúčastnil „Zamatovej revolúcie“ v rokoch 1989-1992 ako člen hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. V rokoch 1992-1994 som pracoval ako grafický dizajnér – čo je moje pôvodné povolanie.
Od roku 1992 som vstúpil do služby v cirkvi na plný úväzok ako laik. Počas 22 rokov v tejto službe som prešiel všetkými úrovňami práce s deťmi, staršou pracujúcou mládežou, manželstvami a rodinami v zbore. Pri tejto službe som sa venoval rozvoju učeníctva a osobnému vedeniu a mentorovaniu služobníkov.

V roku 2002 som sa stal spoluzakladateľom Rodinného spoločenstva, ktorého cieľom je napodobiť étos života raných kresťanských obcí a tvoriť cirkev ako vzájomne sa budujúcu a slúžiacu komunitu opísanú v knihe Skutkov.

V roku 2005 sme založili OZ Útočište, ktorého agendou je pomoc ľuďom v núdzi. Pod jeho strechou vznikol v roku 2010 projekt Samaritán – Centrum pomoci bezdomovcom – kde spolu s tímom slúžime týmto ľuďom.
Od roku 2008 dodnes som dozorcom Evanjelického CZ v Košiciach

Moje súčasné motto života je: Viera ktorá ťa nič nestojí – nestojí za nič!

Jerry Farnik

Posted on Updated on

Vizitka Jerry Farnik

Pastor Jerry Farnik vystudoval hudbu na Univerzitě Kolorada v Boulderu (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie (ISOT) (M.Div., 1990). Již téměř 29 let pracuje v České republice. Začal svou kazatelskou službu rokem 1990. Je reformovaným presbyterním evangelistou od roku 2003 a do služby jej vyslal církevní sbor Bayview Orthodoxní presbyterní církev. Je členem presbyterstva Reformované presbyterní církve v Jižní Kalifornii. Zároveň pracuje jako ředitel misie Entrust v České republice a pravidelně cestuje, aby vyučoval a vybavil české věřící k účinné službě v církvi.

Milan Pecka

Posted on Updated on

Milan Pecka - profilové foto

Jsem povoláním učitel.

S manželkou Jiřinou máme dvě vdané dcery a pět roztomilých vnuček. V roce 2013 jsem byl zvolen předsedou spolku Křesťanské společenství, z. s.
V říjnu 2014 jsem byl zvolen do Zastupitelstva a Rady města Českého Těšína. I když jsem v důchodu, působím v radě České evangelikální aliance, Školské komisi ERC a ve vedení Sdružení křesťanských učitelů.

Můj celý život patří mému Pánu Ježíši Kristu…

Slavomír Slávik

Posted on Updated on

Slavomír Slávik - foto

Slavomír Slávik vyštudoval: Technická Univerzita Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko.
slúži ako riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska.
manželka Katka, synovia Šimon a Alex.
rád sa smeje, lyžuje, hrá futbal a florbal.
Nerád sa háda, rád počúva iných.

Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.