Bohdan Taska

Bohdan Taska - foto
Bohdan Taska

Narodil jsem se v r. 1959. Pocházím z věřící rodiny, přesto jsem v dětství bolestně prožíval desetileté období, kdy se moji rodiče rozváděli. Vyrůstal jsem v probuzeneckém prostředí „misijní práce“ uvnitř Slezské církve evangelické a.v., chodil jsem na nedělní besídku, pak na konfirmační přípravu a po konfirmaci do dorostu. Tehdy jsem odevzdal svůj život do rukou Pána Ježíše. Prvním velkým vítězstvím pro moji víru bylo to, když se moji rodiče vlivem Božího působení v naší rodině usmířili a dodnes žijí spolu. Své mládí jsem prožíval ve sboru SCEAV v Bystřici. Významný vliv na můj duchovní růst měl pastor Vladislav Santarius.

Po maturitě (1979) jsem cítil povolání od Pána ke službě v církvi, proto jsem se chtěl přihlásit ke studiu teologie. Žel, tehdy mi to nebylo umožněno, proto jsem vystudoval hutnickou fakultu VŠB v Ostravě a po skončení studií jsem jako mladý inženýr nastoupil do dělnické profese v Třineckých železárnách. Následovala práce v podniku Tesla Třinec. Během těchto zaměstnání jsem získal mnoho cenných zkušeností a navázal četné vztahy s lidmi, které dodnes potkávám v různých sborech a církvích. Po roce 1989 jsem přijal povolání do služby ve SCEAV a byl jsem ordinován na diakona. Po čtyřech létech ve funkci biskupského vikáře u biskupa Vlad. Volného jsem složil zkoušku „Pro ministerio“ k výkonu služby pastora a přijal tuto službu ve sboru v Oldřichovicích. Od roku 2010 působím ve sboru v Třinci.

Jsem ženatý s manželkou Halinou, která také slouží ve SCEAV jako pastorační pracovník. Máme čtyři děti ( Boleslav, Pavel, Aniela, Maria), z toho tři dospělé a jedno dospívající, dvě snachy ( Daniela a Jana) a vnoučka Samuelka.

Ve volných chvílích rád manuálně pracuji. Chovám ovce. Učím se být pastýřem J.

Za duchovní motto pro svůj život i službu jsem přijal vyznání: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo.“ Jan 4,34.