Stanislav Kaczmarczyk

Teologii vystudoval na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Po dvouleté vojenské službě pracoval od roku 1962 ve farním sboru v Komorní Lhotce. Koncem...

Jiří Unger

Uvěřil v 17 letech na gymnáziu v Liberci a pochází z nevěřícího prostředí. Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě ...

Martin Piętak

Pastor Slezské církve evangelické a. v. Teologii studoval na evangelických teologických fakultách v Bratislavě, St. Louis (USA) a v Praze. Od r. 1999 pracuje ja...

Daniel Fajfr

Kazatel Církve bratrské. Vystudoval obor Ekonomiky a řízení na Strojní fakultě ČVUT v Praze, za totality absolvoval dálkový biblický seminář při Radě Církve bra...

Leszek Czyź

Duchovní z evangelické církve v Polsku, farář sboru ve Wiśle Malince. Za své hlavní povolání – mimo vedení sboru – považuje evangelizaci, především během evange...

David Floryk

David Floryk je starším sboru Křesťanského společenství v Ostravě, kde žije a pracuje. Původní profesí stavební technik, srdcem filosof. Věnuje se kázání a vyuč...

Jan Hracki

Jan Hracki  – vyrůstal jsem  v křesťanské rodině  a od mládí byl jsem veden k poznání Pána Ježíše. Ty první doteky jsem prožil již  na nedělní besídce, al...

Mariola a Roman Fengerowi

                  Mariola ukončila vzdělání v oboru polygrafie, Roman pracoval jako kovář v dole. Ještě před svatbou oba svou důvěru složili v Boha a následně d...

Jiří Kaleta

Jiří Kaleta je pastorem Slezské církve evangelické a.v. Pracuje v  kazatelské stanici Písek u Jablunkova, a v obci Písek také žije. Jeho specializací nadále zůs...

Stanislav Stebel

Stanislav Stebel je kazatelem a členem Rady Církve bratrské. Vystudoval Provoz a ekonomiku železniční dopravy v Žilině, kde pracoval během studia s mládeží a po...