2014 – Dej tomu hloubku

Jan Wacławek – Úvodní slovo biskupa

Zbyšek Šikula – Hloubka ve vztahu s Bohem

Osobní svědectví – Vilém Michalík

Bohdan Taska – Hloubka ve vztahu s ženou

Osobní svědectví – Karel Guznar

Slavomír Slávik – Hloubka ve vztahu ke společnosti

Slavomír Slávik – Hloubka v životě církve

Milí bratři, děkujeme za Vaší zpětnou vazbu a přejeme spoustu Božího požehnání do realizace Vašich rozhodnutí.
Jménem dětské misie děkujeme za Vaše finanční dary, přispěli jste částkou v celkové výši 10.720 Kč a 39 €.